<h1>¶rodki owadobójcze, ¶rodki gryzoniobójcze, ¶rodki ochrony ro¶lin, produkty ABC, ¶rodki chwastobójcze, chwasty, krety, kretołapki, myszołapki, ochrona ro¶lin, insektycydy, zwalczanie gryzoni, zwalczanie owadów, karaluchy, prusaki, mszyca, mszyce, pchły, osy, zwalczanie os, mrówki, mrówki faraona, pluskwy, szczur, gryzonie, rybiki cukrowe, zwalczanie komarów, komary, meszki, m±czliki, owocówki, ochrona ogrodu, ochrona przed szkodnikami, mole, wciornastki, mysz, zwalczanie robactwa, robactwo</h1>
 
 

Inne produkty

abc dla domu i ogrodu

ABC puapka lepowa z feromonem na owocwk liwkweczk 2 szt.Skadane tabliczki z tworzywa sztucznego powlekane s specjalnym odpornym na wysychanie, przemoczenie oraz dugotrwae naraenie na wiato soneczne klejem. Arkusze wolne s od substancji czynnych chemicznie - s pozbawione pestycydw. Zastosowanie puapek jest dziaaniem prewencyjnym, pozwalajcym na podjcie decyzji o ewentualnym stosowaniu insektycydw.
Puapki monitorujce su do odawiania owadw, wykorzystujc efekt selektywnego wyawiania wybranego gatunku owada np. stanowicego najwiksze zagroenie (owocwka jabkweczka). W przypadku umieszczenia puapek na niewielkiej iloci posiadanych drzew np. na dziakach, w ogrdkach przydomowych, moemy doprowadzi do znacznego zmniejszenia iloci robaczywych owocw na monitorowanych drzewach.

Puapki monitorujce charakteryzuj si wysok czuoci i skutecznoci selektywnego odawiania owadw co jest niezbdne dla speniania ich funkcji detekcyjnej. Puapki rozmieszczamy w drugiej poowie kwietnia, przed rozpoczciem lotu owadw.

Zastosowanie dla dziakowcw: jedna puapka suy do monitorowania dziaek/ogrdkw przydomowych gdzie rozmieszczamy 1 puapk na 1 drzewo.

Zastosowanie dla plantatorw: jedna puapka suy do monitorowania sadu/ogrodu gdzie rozmieszczamy 1 puapk na pierwsze 1,5 ha powierzchni. W wikszych sadach/ogrodach rozmieszczamy dodatkowo dwie puapki na kady hektar powierzchni. Puapki naley kontrolowa co 2-3 dni. Prg zagroenia oznaczaj rednio dwa owady na 1 puapk.

Zawarto opakowania: 2 szt. puapki + 2 szt. dyspenserw feromonowych + 2 szt. sznureczkw do mocowania.

Kiedy stosowa

‹‹ powrt


rodki ochrony rolin
rodki owadobjcze
rodki przeciwko komarom i meszkom
rodki gryzoniobjcze
rodki przeciwko kretom i nornicom
Inne produkty